Algemene Gewone Vergadering van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie (Event)

Michel, O. (Member)

Activity: MembershipWork on academic committees and working groups

Description

Robotic assisted surgery: paradigm shift in head and neck surgery” door Prof. G. Lawson.

De Algemene Gewone Vergadering van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie zal doorgaan om 13u op 28 maart 2015 in Sqaure – Brussels Meeting Centre. Mag ik u allen hierop van harte uitnodigen in naam van het hele bestuur? Deze Algemene Vergadering zal geleid worden door onze voorzitter 2015, Dr Thibert Robillard, die u zal uitleggen waarmee onze vereniging bezig is. Samen met het bestuur reken ik op uw aanwezigheid om van deze bijeenkomst een moment van interactieve communicatie te maken. Indien u effectief lid bent, wordt u vriendelijk uitgenodigd mee de benoeming van de Voorzitters voor de jaren 2016 en 2017 goed te keuren en deel te nemen aan de stemming voor het rapport 2017, dit in geval er meerdere voorstellen zijn. In bijlage bij deze brief vindt u één formulier tot volmacht. Indien u niet kan aanwezig zijn, kan u volmacht verlenen aan uw afgevaardigde. De voorstellen voor het rapport 2017 mogen tot en met 27 maart 2015 naar mij opgestuurd worden (zie adres onderaan deze brief). Op de vorige Algemene Vergaderingen werden de volgende rapporten reeds verkozen. Het rapport 2015 heeft als titel “Robotic assisted surgery: paradigm shift in head and neck surgery” door Prof. G. Lawson. Het rapport 2016 heeft als titel “Acute otorhinolaryngology in emergency situations” door Prof. J.-B. Watelet, Dr J. De Brouwer en Dr J. Van Thielen. Mag ik u herinneren, en dit nog voor onze samenkomst van 28 maart, aan uw bijdrage 2015? In functie van uw keuze zult u onze informatie via E-mail of per post ontvangen. Het spreekt vanzelf dat het doorgeven van uw officiële adres, van uw E-mail adres en/of van hun verandering aan Mevrouw E. Geens, administratieve secretaresse, (secretary@orl-nko.be), onze communicatie in grote mate zal vergemakkelijken. Dagorde van de Algemene Vergadering van 28 maart 2015 1) Woord van de Voorzitter: Th. Robillard 2) Verslag van de Afgevaardigd Bestuurder: B. Millet 3) Verslag van de Penningmeester: P. Lemkens 4) Verslag van de Hoofdredacteurs van B-ENT: B. Bertrand, M. Jorissen 5) Verslag van het Ledensecretariaat: R. Kuhweide 6) Voorstel en stemming van het rapport 2017 7) Voorstelling van de voorzitter 2017 ter goedkeuring door de vergadering 8) VA-NKO: Rapport du Président/Verslag van de Voorzitter 9) B-Rhino - B-Audio: Rapport du Président/Verslag van de Voorzitter
Period28 Mar 2015
Event titleAlgemene Gewone Vergadering van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie
Event typeConference
LocationBrussel, Belgium