Evaluatie Waterzooiwet 18/6/2018 tot bevordering van alternatieve methoden van geschillenoplossing: situering en methdologie

Activity: Talk or presentationTalk or presentation at a conference

Description

In 2018 beoogde de Belgische wetgever met de zogenaamde Waterzooiwet alternatieve vormen van geschillenoplossing te bevorderen. Op die manier zou het gerecht worden ontlast en zou de meerwaarde van een onderhandelde oplossing worden benadrukt. Aan magistraten, advocaten en gerechtsdeurwaarders werden informatieplichten opgelegd en een meer performant wettelijk kader moest met name het gebruik van bemiddeling faciliteren.
In 2022 onderzocht een team van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van de Federale Bemiddelingscommissie of die beleidsdoelstellingen werden verwezenlijkt. Daartoe werden – in samenwerking met de Universiteit Antwerpen – zowel juridische professionals als burgers en ondernemingen bevraagd. Gekoppeld aan een grondige analyse van het wetgevend kader, rechtsleer en rechtspraak leverde dit onderzoek een rijk beeld op van de huidige stand van de theorie én de praktijk van bemiddeling in België, waarbij het perspectief van de bemiddelaar(s) centraal staat.
Tijdens deze studienamiddag worden de onderzoeksresultaten toegelicht en tijdens een tweetalig panelgesprek in perspectief geplaatst. Een en ander biedt een uitgelezen gelegenheid om kennis te nemen van de meest recente ontwikkelingen inzake ADR, in het bijzonder bemiddeling.
Period11 Oct 2023
Event titleVUB Studienamiddag ‘Bruggen bouwen: de wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd’
Event typeConference
LocationBrussel, Belgium
Degree of RecognitionNational