Harmonie en ritme als zintuiglijke ingrediënten van ‘pasSIoneel’ groeien.

Activity: Talk or presentationTalk at an external academic organisation

Description

Passie, niet noodzakelijk met grote ‘P’ maar wel met grote ‘SI’. SI van Sensorische Informatieverwerking. Maar ook van ‘het aankondigen van kleur en sterke passie’. Dat is waar de toonaard ‘SI’-majeur voor staat in het vakgebied van de muziekpsychologie. In deze presentatie zullen we stilstaan bij de betekenis van spontane verbindingsprocessen tussen jonge baby’s en hun omgeving. En hoe sensorische informatieverwerking hierin een cruciale rol blijkt te spelen. Wanneer een baby in contact komt met een volwassene, ontstaat er muziek, een orkest van zintuigen als aankondiging van een kleurrijke en pasSIonele compositie. Deze spontane muzikaliteit in onze dagdagelijkse communicatie doet ons groeien. Niet alleen als baby maar ook als ouder en hulpverlener (2014a, 2015a). De melodie van taal, het ritme van aanraken, het harmoniëren en dissoneren van onze afstemmingen blijken indicaties te zijn van succesvolle emotionele en fysiologische co-regulaties (Van Puyvelde et al., 2010, 2013, 2014b, 2015b). In therapie, wanneer spontane intersubjectieve processen dreigen te blokkeren, zoals bij postnatale depressie, blijkt de taal van de muziek dan ook een krachtige opening te bieden naar nieuwe vitaliteit en interpersoonlijk contact (Van Puyvelde et al., 2014a). Aan de hand van eigen onderzoek, ondersteund door video – en audiomateriaal, nodig ik jullie uit in de pasSIonele microwereld van verbinding.
Period23 Nov 2015
Event typeConference