Hernieuwbare energie uit snelgroeiende bomen

Activity: Participating in or organising an eventParticipating in or organizing a public lecture/debate

Description

Lezing over hernieuwbare energie uit snelgroeiende bomen

Speaker(s): Prof. Dr. Reinhart Ceulemans Onze hedendaagse energieproblematiek wordt veroorzaakt door twee belangrijke factoren: enerzijds is er de immer toenemende vraag naar energie, en anderzijds steunt onze energievoorziening voornamelijk op een beperkt aantal fossiele energiedragers. Deze fossiele brandstoffen zijn niet alleen eindig in omvang, maar hebben daarnaast ook een belangrijke impact op de atmosfeer, o.a. via de uitstoot van broeikasgassen en de daarmee gepaard gaande globale klimaatwijzigingen. Strategieën om de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit te verminderen, mikken op hernieuwbare energiedragers als alternatief voor fossiele brandstoffen. Bio-energie is één van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen en van biomassaculturen wordt dan ook veel verwacht, vooral dan in de EU. In deze biomassaculturen worden snelgroeiende houtachtige gewassen (als populier, wilg, eucalyptus) geteeld onder korte-omloophakhoutregimes en wordt de geproduceerde biomassa omgezet in bio-energie. Momenteel is het echter nog niet zeker hoe efficiënt bijvoorbeeld populieren en wilgen zijn als hernieuwbare bio-energiebron. Daartoe dient eerst de energetische efficiëntie geëvalueerd te worden, dient de economische balans gekwantificeerd en dient de balans van de broeikasgassen van deze biomassaculturen onderzocht. In de lezing worden deze en andere aspecten van de productie van hernieuwbare (bio-)energie uit intensieve teelten van snelgroeiende bomen kritisch onderzocht en aan de hand van lopende onderzoeksinspanningen geïllustreerd.
Period27 Nov 2012
Event typePresentation
LocationBussels, Belgium