XII International Myeloma Workshop

Vanderkerken, K. (Keynote speaker)

Activity: Talk or presentationTalk or presentation at a workshop/seminar

Period26 Feb 20091 Mar 2009
Event titleXII International Myeloma Workshop
Event typeWorkshop
LocationWashington DC, United States