Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer (opgepikt door politiek, maar zonder enige affiniteit met indiener)

Impact: Public policy Impacts

Description of impact

Onderzoek rond agressie tegen treinbegeleiders lag mee aan de basis van dit wetsvoorstel in de Senaat.
Category of impactPublic policy Impacts