2de plaats ABKR-BVRK YOUNG INVESTIGATORS AWARD

  • Karlien Van Cauwelaert (Recipient)

Prize: Prize (including medals and awards)

OrganisationsTijdschrift 'Respira Libre' van BVRK of Belgische Vereniging voor Respiratoire Kinesitherapeuten