'Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht 1991-1992'

    Prize: Prize (including medals and awards)

    Granting Organisationsv.z.w. ALGEMENE MODELLENVERZAMELING VOOR DE RECHTSPRAKTIJK