Prijs van de beste vrije mededeling, uitreiking door Minister Magda Aelvoet.

Prize: Prize (including medals and awards)

OrganisationsCongrès Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie.