Active vision-oriented autonomous robots.

Project Details

Description

In de cognitieve wetenschappen is het debat omtrent het als dan niet aangeboren zijn van perceptuele categorieën reeds vaak gevoerd. Specifiek rond kleurencategorisering bestaat er veel antropologisch veldonderzoek wat steeds weer geïnterpreteerd wordt vanuit het idee dat kleurencategorieën universeel zijn en gedeeld worden door alle mensen. er bestaat echter een tweede stroming, die gestoeld is op het feit dat de aard van menselijke kleurencategorieën evengoed kan verklaard worden vanuit de ecologie en vanuit linguïstische aspecten: kleurencategorieën worden geleerd met de nodige sturing vanuit de omgeving en worden gedeeld tussen individuen doordat talige communicatie dwingt om min of meer identieke categorieën te hebben. De visuele omgeving waarin mensen leven heeft veelal een universeel karakter, wat reeds een zekere coherentie kan verklaren in de geleerde categorieën Als daarnaast ook nog gecommuniceerd wordt over concepten, zoals kleur, dan is het ook nodig dat de concepten van communicerende mensen in overeenstemming zijn.
AcronymFWOTM11
StatusFinished
Effective start/end date1/10/9730/09/01

Flemish discipline codes

  • Mathematical sciences

Keywords

  • informatica