AflamNa

Project Details

Description

Gender en seksualiteit bij moslimgemeenschappen bespreekbaar maken via Noord-Afrikaanse films
Onze superdiverse samenleving confronteert ons dagelijks met nieuwe vraagstukken, ervaringen en attitudes. Er bestaan echter weinig ruimtes om die vraagstukken op een gelaagde en constructieve manier te bespreken. Daarenboven ontbreken vaak de nodige handvaten (nl. interdisciplinaire kennis, taalrepertoire…), een veilige context en alternatieve vormen om in dialoog te gaan over gender en seksualiteit in islamitische contexten. Vooral bij jongeren (secundaire school), die in volle identiteitsontwikkeling zijn, is er een behoefte aan een toegankelijke en veilige context om hierover te reflecteren. Ook moslimvrouwen zijn vragende partij om gendergerelateerde vraagstukken te bespreken.

Film als middel voor dialoog
Aan de hand van een tweedelige activiteitenreeks met Noord-Afrikaanse cinema over genderdiversiteit zullen gender en seksualiteitsthema’s getoond en besproken worden op diverse locaties in Brussel. We focussen hierbij op drie doelgroepen: (1) breed divers Brussels publiek; (2) schoolgaande Brusselse jongeren en (3) Brusselse moslimvrouwen.
AcronymCONO716
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Political history

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.