ANGEL, Advanced Global System to Eliminate Landmines, EUREKA-project

Project Details

Description

-Behartigen van van de belangen van de Belgische bedrijven (informatie, contacten leggen, eventueel lobbywerk, mogelijke integratie van Belgische bedrijven in industriële 'Angel' consortia, etc)
-Voorzien in de regelmatige aanwezigheid van Belgie in de diverse organen van ANGEL, de contacten en informatie met de Belgische Overheid, ...
-Opvolging voorzien van de Belgische initiatieven rond humanitaire ontmijning, vb. recentelijk ondertekende Memorendum of understanding 'international test and evaluation program for humanitarian demining (ITEP)'
-Permanent contact onderhouden met de Belgische vertegenwoordigers in de Board en het executive committee van de betrokken Belgische Ministeries.
-Overmaken van relevante informatie aan Belgische bedrijven die overheidssteun willen genieten voor hun deelname in ANGEL subprojecten aan de bevoegde Regionale instanties.

DOELSTELLINGEN

Het doel is betrokken te blijven bij het EUREKA-ANGEL project, via het doorgeven van informatie aan de Belgische bedrijven en instanties en blijvend steun zoeken voor een effectieve deelname in ANGEL (via IWT-financiering). In het kader van dit specifiek project zal geen daadwerkenlijk wetenschappelijk onderzoek, noch technische implementatie voor het ANGEL project worden uitgevoerd, maar ligt de nadruk veeleer op de opvolging van de EUREKA initiatieven voor humanitaire ontmijning en de aanverwante initiatieven van het IST-EU programma. Dit zal op actieve wijze gebeuren vanuit het hoogste instanties (steering committee) van ANGEL.


AcronymDWTC64
StatusFinished
Effective start/end date15/09/0031/10/02

Keywords

  • informatica

Flemish discipline codes

  • Electrical and electronic engineering
  • Angel meeting

    Hichem Sahli (Member)
    26 Oct 200030 Oct 2000

    Activity: OtherResearch and Teaching at External Organisation