Bijdrage tot de studie van het intellectuele veld: Belgische intellectuelen en hun politiekmaatschappelijke profilering 1918-1956. Een theoretisch, comparatieve en empirische studie.

  Project Details

  Description

  Het intellectuele veld is een uiterst boeiend onderwerp dat eigenlijk maar sinds de jaren 1980 concreet wordt bestudeerd, zowel door sociologen als door historici. Belgisch onderzoek naar 'eigen' intellectuelen in het interbellum en in de eerste tien jaar na afloop van WOII centraal stelt, kan ertoe bijdragen de leemte te vullen. In dit project gaat de aandacht voornamelijk naar de wisselwerking tussen bepaalde intellectuele 'subvelden en het maatschappelijk engagement, de ideologische praktijken van de actoren die er deel van uitmaken. Intellectueel engagement kwam in deze periode tot stand rond diverse thema's en sleutelmomenten. Intellectuele subvelden hebben betrekking op netwerken, specifieke milieus en diverse structuren. Vroeger onderzoek benadrukte het belang van het spanningsveld tussen theorie en praktijk - een constante in de studie naar intellectuelen - het verschil tussen academische en publieke intellectuelen, het belang van de universiteit als bindweefsel voor netwerken en het reproducerende effect daarvan op de links/rechts verhoudingen.
  AcronymFWOTM118
  StatusFinished
  Effective start/end date1/10/9830/09/02

  Keywords

  • cross study

  Flemish discipline codes

  • Social and economic geography