Black-box modelgebaseerde predictieve regeling van grondgekoppelde warmtepompsystemen

 • Vandersteen, Gerd (Administrative Promotor)
 • Pintelon, Rik, (Co-Promotor)
 • Helsen, Lieve (Co-Promotor)

Project Details

Description

Grondgekoppelde warmtepompsystemen (GGWP) behoren tot de meest energiezuinige oplossingen voor het verwarmen/koelen van gebouwen. Modelgebaseerde predictieve controle (MPC) biedt de mogelijkheid om hun werking te optimaliseren naar thermisch comfort en energiegebruik, rekening houdend met de systeembeperkingen. Dit MPC concept werd reeds uitgewerkt voor de optimalisatie van warmteafgifte aan gebouwzijde voor een tijdshorizon van 1 dag.
Dit project beoogt de ontwikkeling van een MPC regelsysteem dat rekening houdt met zowel de bron- als de afgiftezijde, en dit voor zowel korte- als lange-termijndoelstellingen. Dit garandeert dat – naast het gevraagde thermische comfort bij minimaal energiegebruik – de bodem thermisch in evenwicht blijft om zo de thermische uitputting van de bodem te voorkomen.
Het ontwerp van de MPC regelaar vereist dat nauwkeurige dynamische modellen voor handen zijn voor ieder subsysteem (de bodem, de warmtepomp, ...). Hierbij is het belangrijk dat het trage dynamische gedrag van de bodem goed beschreven wordt. Diverse identificatieproblemen zullen hierbij in acht genomen worden, waaronder: de MIMO identificatie van de thermische diffusie van de aardwarmte, het garanderen van de persistentie van excitatie, het opvangen van ontbrekende data ...
De validatie van de ontwikkelde methoden zal gebeuren aan de hand van zowel simulaties als metingen op een operationele thermische installatie.
AcronymFWOAL561
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1031/12/13

Keywords

 • Automatic Measurement Systems
 • Nonlinear Modelling
 • Medical Physics
 • Fibre Optic
 • Parameter Estimation
 • Microwaves
 • Instrumentation
 • Underwater Acoustics
 • System Identification
 • Telecommunications
 • Electrical Measurements
 • Nonlinear Measurements
 • Electromagnetism

Flemish discipline codes

 • Electrical and electronic engineering
 • Mathematical sciences
 • (Bio)medical engineering