Co-financiering I013918N HERC

Project Details

Description

Vrije-vorm optiek (optische componenten zonder translatie- of rotatiesymmetrie) is de volgende revolutie in fotonica. Zij maakt baanbrekende beeldvorming en innovatieve lichtcollectie-functionaliteiten mogelijk met onovertroffen performantie in vergelijking met de traditionele (a)sferische optiek. Zij biedt o.m. bredere spectrale transmissie, en grotere field-of-view en compactheid. Deze superieure karakteristieken zijn enkel mogelijk mits wetenschappelijke doorbraken in optisch ontwerp, fabricage én metrologie. Daarom wil VUB B-PHOT -core labo van Flanders Make- haar huidige polymeer optiek pilootlijn complementeren met een pilootlijn voor vrije-vorm glas optiek. Deze maakt het mogelijk om speciale glassoorten te gebruiken die hoge vermogens en nieuwe spectrale gebieden toelaten en zal zodoende een belangrijke technologische hefboom vormen voor strategische onderzoeksdomeinen die essentieel zijn voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen: lasergeassisteerde fabricage, slimme sensoren, beeldvorming, verlichting en projectiesystemen. De infrastructuur omvat grensverleggende metrologietools voor het karakteriseren van deze nieuwe generatie vrijevorm optiek.
AcronymSOCMAAK16
StatusFinished
Effective start/end date1/05/1830/04/22

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Optics, electromagnetic theory

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.