Computational Fluid Dynamics study of shear-diven flows through ultra-thin micro-channels for miniaturised separation processes.

Project Details

Description

Het huidige project is gericht op de studie van schuifkrachtgedreven chromatografie is een idee dat origineel binnen de vakgroep CHIS - TW ontwikkeld werd en dat onder andere de potentiële mogelijkheid biedt om de snelheid van de hudige chromatografische scheidingstoestellen met minstens een grootteorde te overtreffen. Na het uitvoeren van een reeks van theoretische berekeningen en preliminaire experimentele metingen, is het huidige project gericht op de ontwikeling van een prototype waarmee de performantie van schuifkrachtgedreven chromatografie kan aangetoond worden op de meest verfijnde schaal van spatiale detetieresolutie. De geplande stromingssimulaties met behulp van een Computational Fluid Dynamics -softwarepakket dienen enerzijds ter ondersteuning van de piekverbredingsexperimenten die in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam uitgevoerd zullen worden, en anderzijds om een fundamentele CFD-studie te maken van de invloed van kleine variaties in kanaalvorm of kanaalafmetingen op de peikverbreding. Het simulatiepakket is nodig om willekeurige randgeometrieën op te kunnen leggen en om de interacties tussen adsorptie op de kanaalwand en het diffusieproces in de vloeistofstroming weer te kunnen geven.
AcronymOZR597
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0131/12/04

Keywords

  • chemistry

Flemish discipline codes

  • (Bio)chemical engineering
  • Materials engineering
  • Chemical sciences