De Belgische universitaire politiek, 1957-1973. Expansie, democratisering, taal en agitatie rond het universitair onderwijs en hun rol bij de groei van nieuwe sociale strata in een ontwikkelde welvaartsstaat.

Project Details

Description

Ons onderzoek inzake de universiteitsgeschiedenis in de expansieperiode spitste zich dit jaar vooral toe op de materiële, of beter nog de ruimtelijke aspecten van de universitaire expansie. Dzez expansie moest noodzakelijkerwijze aanleiding geven tot een vergroting van de opvangcapaciteit van de universiteitsgebouwen, hetzij door een zo goed en zo kwaad mogelijk georganiseerde uitbouw van de bestaande infrastructuur, hetzij door de creatie van volledig nieuwe architecturale gehelen voor bestaande of nieuwe universiteiten. Vaak werd voor de laatste oplossing geopteerd, veelal onder de vorm van een campus. het is opvallend dat er in de nochtans omvangrijke internationale literatuur over de universitaire expansie bijna nooit aandacht wordt besteed aan deze infrastructurele problematiek en dat terwijl er in de hele universitatire geschiedenis nooit zo druk werd gebouwd als toen, dat universitaire beleidsvoerders n die jaren voortdurend werden geconfronteerd met de moeilijkheden van het bouwheerschap en dat de ruimtelijke organisatie van de universiteiten doorheen dat proces bovendien grondiger veranderingen onderging. Indien de problematiek voor wat België betreft wel wordt aangesneden in de mémoires van enkele toenmalige beleidvoerders, dan werd sit specifieke veranderingsproces nooit vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief behandeld.
AcronymFWOTM166
StatusFinished
Effective start/end date1/10/9230/09/01

Keywords

  • history

Flemish discipline codes

  • History and archaeology