De filosofische receptie in grieks-romeins en byzantijns Egypte.

Project Details

Description

Het is de bedoeling van dit project een beeld te krijgen van de filosofische receptie in Egypte in de grieks-romeinse en byzantijnse periode. Hiervoor worden twee complementaire benaderingswijzen gevolgd. Enerzijds is er de studie van de filosofische activiteit in de metropool Alexandrië, waar de belangijkste filosofische stromingen uit de Oudheid vertegenwoordigd waren. Bovendien ontwikkelden er zich nieuwe, syncretischen vormen onder invloed van de aanwezigheid van christelijke, joodse, oosterse, gnostische,...elementen. Een studie van deze auteurs belicht een deel van de filosofische traditie, maar biedt ook een referentiekader voor de rest van het onderzoek. Daarnaast is er ook een meer directe bron van gegevens over de filosofische receptie: de talrijke papyri die op de Egyptische platteland, de chora zijn teruggevonden. Een studie van de materiële aspecten van deze papyri moet toelaten ze te situeren in een chronologische, geografische en socio-cultureled context. Analoog met bestaande studies op het vlak van de literatuur, zullen hierbij ook de banden tussen Alexandrië en de chora belicht worden. Een synthese van de gegevens uit de studie van de filosofische actictiviteit in AlexandriPe enerzijds en de papyri anderzijds, moet toelaten tot een overzicht te koen van de evolutie van de filosofische stromingen in Egypte en de receptie van filosofen in een chronologische, socio-cultureel en geografisch kader.
AcronymOZR534
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0131/12/04

Keywords

  • latin-greek

Flemish discipline codes

  • Biological sciences