De relatie tussen etnocentrisme enerzijds en levensbeschouwelijke en maatschappelijke betrokkenheid anderzijds: een trendonderzoek.

Project Details

Description

In het nabije verleden werd Vlaanderen opgeschrikt door een toename van uitingen van onverdraagzaamheid tegenover minderheden, racisme en extreem-rechts. Deze negatieve houding tegenover allochtonen en het extreem-rechts kiesgedrag blijkt een complexe wisselwerking in te houden tussen verschillende variabelen. In het kader van de doctoraatsthesis die sinds oktober 2000 wordt voorbereid, worden twee specifieke aspecten uit dit geheel belicht : de invloed van de levensbeschouwelijke betrokkenheid en van maatschappelijke participatie. Aan het maatschappelijk middenveld wordt een integratieve en socialiserende functie toegeschreven waardoor wordt verondersteld dat mensen die maatschappelijk betrokken zijn zich minder wantrouwig zullen opstellen tegenover vreemdelingen. De tweede topic die wordt benadrukt is de levensbeschouwelijke betrokkenheid. De kernvraag die velen zich hierbij stellen is of in onze huidige samenleving de religie nog relevant is. Uit onderzoek blijkt echter dat, hoewel velen het einde van de grote verhalen aankondigen, levensbeschouwing nog steeds een belangrijke rol speelt bij het verklaren van attitudes.
Het geheel zal worden gekaderd in een tijdsperspectief. We zullen nagaan welke trends zich de voorbije jaren hebben voorgedaan : of de intolerantie de voorbije jaren is toe- of afgenomen en of er zich een wijziging in het verklaren van de attitude heeft voorgedaan.
Voor de analyses baseren we ons op de Europese waardeonderzoeken van 1981, 1990 en 1999 en op de verkiezingsonderzoeken van het Interuniversitaire Steunpunt Politieke Opinie-onderzoek (ISPO).

Referenties :

Coffé, H. (2001), De blanke Belg en de vreemde buur. Samenleving en Politiek, 8(6), 22-28.

Coffé, H. (2001), De invloed van levensbeschouwelijke en maatschappelijke betrokkenheid op de houding tegenover etnisch-culturele minderheden en extreem-rechts. Working Paper 2001-1 Steunpunt Demografie, Brussel : VUB.

Coffé, H. (2001), Attitudes ten aanzien van allochtonen : concepten en metingen. Working Paper 2001-4 Steunpunt Demografie, Brussel : VUB.
AcronymFWOTM148
StatusFinished
Effective start/end date1/10/0030/09/04

Keywords

  • sociology

Flemish discipline codes

  • Sociology and anthropology