De relatie tussen etnocentrisme enerzijds en levensbeshouwelijke en maatschappelijke betrokkenheid anderzijds: een trendonderzoek

Project Details

Description

In het nabije verleden werd Vlaanderen opgeschrikt door een toename van onverdraagzaamheid tegenover minderheden,racisme en extrem -rechts. Deze omstandigheden hebben geleid tot een vrees voor een zwart Vlaanderen en verdienen dan ook bijzondere aandacht. In dit onderzoeksproject wordt het verband tussen levensbeschouwelijke enmaatschappelijke betrokkenheid enerzijds eb de houding tegenover etnisch-culturele mindreheden anderzijds geanalyseerd.
Hierbij worden eventuele wijzigingen en trends over het voorbije decnnium nagagaan.
In de eerste plaats zullen we ons voos dit trendonderzoek baseren op cross-sectionele bevragungen, met name de Eiropese Waardestudie van België, waarbij op verschillende momenten met grotendeels gelijke meetinstrumenten een verschillende steekproef wordt benadred(i.e.'repeated cross-sections'). Deze zullen de mogelijkheid bieden om inzicht te krijgen in mogelijke veranderingen op gerggrgeerd niveau. In de tweede plaats zullen we analyses uitvoeren op basis van de panelgegevens(van drie waves) van het Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinie-onderzoek(ISPO). Het grote voordeel van een panel is de ordening in de tijd van gebeurtenissen en veranderingen. Deze aanwezigheid kan erg behulpzaam zijn bij eventuele causale inferenties. Hte laat toe om af te leiden of een verband de uitkomst is van selecyie dan wel van affirmatie.
AcronymOZR692
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0231/12/03

Flemish discipline codes

  • Sociology and anthropology

Keywords

  • ethno-centrism
  • social involvement
  • quantitative trendinvestigation