Development and apropriation of information and communication technologies within the small-scale professional context (SOHO) User-oriented analysis of social and technological aspects.

Project Details

Description

Vooreerst werd het theoretisch kader verder uitgewerkt waarbinnen de empirische onderzoeksactiviteiten zouden plaats vinden. Naast hett inlezen in de literatuur omtrent de informatiemaatschappij en het gebruikersonderzoek, werden ook nieuwe theoretische invalshoeken verkend. Deze aanpak resulteerde van informatie- en communicatietechnologie en het elektronisch zakendoen bij de kleine KMO's. Eén van de Basisconcepten in dit verband zijn de capabilities of vaardigheden waarover de kleinschalige professionals dienen te beschikken om voldoende te kunnen participeren in het economisch proces. De mate dat men als zelfstandige ondernemer in staat is de nieuwe ontwikkelingen in te schakelen in het dagelijkse werkpraxis wordt meebepaald op drie niveaus: het contextniveau, het gebruikersniveau en het technologische niveau. Dit sluit aan bij de eerdere bevindingen in een voorafgaabde onderzoeksproject van de Vlaamse overheid, Medialab, dat eveneens betrekking had op het gebruik van nieuwe media door zelfstandigen en kleine ondernemingen. Een belangrijke discipline die in dit verband relevante inzichten verschaft is de economische sociologie. Dit betreft het onderzoek waarin referentiekaders uit de sociologie worden toegepast op activiteiten die betrekking hebben op productie, distibutie, verhandeling en consumptie van goederen en diensten. In dit genre van onderzoek wordt eveneens het grensgebied tussen sociologie en economie met betrekking tot innovatie en technologie verkend, zoals in de arbeidssociologie en in de instiutionele economie. De studie van dit domein moet helpen de louter economische invalshoek van bestaande studies met betrekking tot technologiegebruik in organisaties in een breder socaal-maatschappelijk perpectief te plaatsen.
AcronymFWOTM141
StatusFinished
Effective start/end date1/10/9930/09/01

Flemish discipline codes

  • Media and communications

Keywords

  • communication