Development of a research method and research instrument for the study of the quality of the early parent-child interaction.

Project Details

Description

Dit project heeft tot doel een onderzoeksinstrument te ontwikkelen en te valideren waarmee we doorheen het eerste levensjaar de ritmische gedragsafstemmingen tussen ouder en baby in beeld kunnen brengen. Aan de hand van het onderzoeksinstrument beogen we: (1) inzicht te krijgen in de complexiteit van de vroegtijdige synchronisatieprocessen tussen ouder en baby, (2) de kwaliteit van de vroegtijdige ouder-kind relatie te evalueren en te meten op een meer geldige wijze dan totnogtoe gebeurde en (3) nieuwe perspectieven te openen voor het onderzoek naar en de theorievorming over de vroegtijdige ontwikkeling.

De ontwikkeling en validatie van het onderzoeksinstrument steunen op een samenvoeging van de expertises van de vakgroep ORPS (PE) en de vakgroep ETRO (FirW), waarvan meer specifiek de onderzoeksgroepen DSSP en IRIS. Voor elk van de deelnemende groepen draagt het onderzoeksproject bij tot een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de bestaande expertises en opent het perspectieven op verdere samenwerking (zie lijst van de participerende onderzoeksgroepen).
AcronymHOA8
StatusFinished
Effective start/end date1/10/0530/09/09

Flemish discipline codes

  • Biological sciences