Dutch language planning in Belgium since the French annexation: a linguistic analysis of corpus and status planning

Project Details

Description

De Zuidelijke Nederlanden hebben sinds de Franse annexatie (1795) verschillende regimes gekend, die vaak de invoering van een andere taal, vooral in de officiële domeinen, met zich meebrachten. Ook het taalgebruik heeft daardoor een aantal abrupte wendingen gekend en dat heeft telkens aanleiding gegeven tot ingrepen of pogingen tot ingrijpen op het gebied van status- en/of corpusplanning. Interessant is bovendien dat deze initiatieven niet altijd van de overheid zijn uitgegaan maar vaak ook van verenigingen, actiegroepen of zelfs privé-personen. De interactie tussen al die aspecten is nog nooit grondig onderzocht. Mijn onderzoek, dat de opstelling van een onderzoekskader voor taalplanning beoogt, heeft verschillende doelen: het geven van een volledig overzicht van de verschillende taalplanningsacties, het verschaffen van een beter inzicht in de aard van taalplanning en taalpolitiek in België en de evaluatie van de invloed ervan.

AcronymOZR655
StatusFinished
Effective start/end date1/10/0030/09/03

Keywords

  • Dutch (history of)
  • languages
  • historical sociolinguistics
  • language planning

Flemish discipline codes

  • Languages and literary studies