Empirical Evaluation and Clinical Relevance of a Dimensional Model for Personality Disorders in Later Life

Project Details

Description

In Europa is 1/5 van de personen 65+ en de vergrijzing blijft zich
verder zetten. Persoonlijkheidsstoornissen (PS) bij ouderen vormen
een enorme uitdaging voor de gezondheidszorg, met prevalenties die
lopen van 14,5% bij thuiswonende ouderen, tot 33% bij ambulante
patiënten en 80% bij residentiële. Verrassend genoeg, is er bijna
geen onderzoek naar PS bij ouderen. Een oorzaak hiervoor zijn de
de huidige categoriale PS-criteria, die niet zijn afgestemd op de
ouderen context. Echter, door de kritische kijk op de categoriale
benadering en de overgang naar een dimensionele, kan de ouderen
context nu wel de nodige aandacht krijgen. Dit klinisch onderzoek
naar het alternatieve model van PS zal zorgen voor een doorbraak in
dit veld, door evidentie te leveren voor twee dimensionale criteria:
Criterium A dat het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren omvat
en criterium B dat de stijl omschrijft met pathologische trekken. Het
onderzoek zal de academische kennis bevorderen door in te gaan op
kwesties die belangrijk zijn voor alle leeftijden: het uitwerken van een
gemeenschappelijke nosologie, het differentiëren van pathologische
persoonlijkheidstrekken versus persoonlijkheidsfunctioneren en
evidentie opbouwen voor een omvattende conceptualisatie van
psychische stoornissen die belangrijke persoonlijkheidsdimensies en
psychopathologie integreert. Maatschappelijk zal het onderzoek een
grote impact hebben door een beter inzicht te geven in manifestatie
en diagnose van PS bij ouderen.

Funding Acknowledgement(s)

One out of five persons in Europe is aged 65+ and this population will
keep continuing to age. With prevalence rates of personality
disorders (PDs) of 14.5% in community samples, and even higher
rates in clinical samples, varying from 33 % for outpatients to 80 %
for inpatients, this greying evolution poses an important challenge for
mental health care. Surprisingly, the construct of PDs in older adults
remains a flagging field of inquiry. Major cause of this knowledge gap
is that current categorical PD criteria are not attuned to the aging
context. Yet, with the paradigm shift from a categorical to a
dimensional approach of PDs, the aging context can get the
deserved attention. This research on the alternative model of PDs in
older adults will provide a breakthrough by validating two dimensional
criteria in older adults: Criterion A, capturing the overall personality
functioning and criterium B describing PD style by pathological traits.
Our clinical research in older adults will advance general academic
knowledge by addressing issues shared across ages: providing a
common nosology for PDs, disentangling pathological traits and
personality functioning and building evidence for a comprehensive
conceptualization of mental disorders integrating major personality
dimensions and psychopathology. Also, in societal terms, this
research will have a high impact as this will lead to a better insight
and diagnosis of PDs in older adults.
AcronymFWOTM1066
StatusActive
Effective start/end date1/11/2131/10/23

Flemish discipline codes

  • Personality psychology
  • Psychopathology
  • Developmental psychology and ageing not elsewhere classified
  • Psychological assessment

Keywords

  • Personality Disorders in Older Adults
  • Dimensional Classification and Diagnosis
  • The Alternative Model for Assessment of Personality Disorders