Experimental and epidemological study of the genotoxic effects of cobalt alone and in alloys on the induction of bronchial tumors

Project Details

Description

Patienten met idiopathische pulmonaire fibrose vertonen een 14 maal hoger risiko voor bronchuskanker dan de normale populatie. Een ander voorbeeld van predispositie voor de ontwikkeling van bronchuskanker tijdens de uiting van een chronische inflammatoire aandoening van het longparenchym wordt geboden door de aan asbestose lijdende patienten. Bij andere gevallen, zoals die bij silicose en berylliose, is het verband minder duidelijk. De doelstelling van dit onderzoek is na te gaan of deze associatie extrapoleerbaar is tot andere situaties waar de long een chronische inflammatoire stress ondergaat. Bij bevestiging van de hypothese, zou deze associatie implicaties voor preventie en/of depistage van risikogroepen, in 't bijzonder in de nijverheid, hebben. Om deze vraag te bestuderen, zal een model uit de bedrijfspathologie toegepast worden. De harde metalen ziekte is een subacute en/of chronische inflammatoire aandoening van het longparenchym die te wijten is aan de inhalering van stoffen bestaande uit een legering van cobalt en van metaalcarbide. Onderzoek uit de laatste 10 jaar toonde aan dat de interactie cobalt/wolfraam carbide belangrijk is bij het ontstaan van parenchymlesies. Geactiveerde vormen van 02 zouden een rol spelen in de mechanismen van deze toxiciteit. Recent werd een verhoogd mortaliteitsrisiko aan bronchuskanker bij werknemers, beroepshalve blootgesteld aan harde metalen waargenomen. Indien deze waarnemingen bevestigd worden, zou men door analogie met ander stof van minerale aard, de rol van genetische (DNA lesie door de productie van geactiveerde zuurstofvormen of door inhibitie van herstelmechanismen) en andere faktoren (eventuele rol van geassocieerde fibrose) kunnen suggereren. De genotoxiciteit van bepaalde cobalt-zouten werd goed bestudeerd en de tussenkomst van een geactiveerde zuurstofvormen werd ook vooropgesteld. De genotoxiciteit van metallisch cobalt en cobalt in legering werd echter nog niet onderzocht. Met dit project, beogen we een experimenteel en epidemiologischonderzoek van de eventuelerelatie tussen de parenchymlesies veroorzaakt door deze stoffen en hun mutageen/carcinogeenrisiko. Deze werken zullen uitgevoerd worden in samenwerking met de "Unité de Toxicologie Industrielle et de Médecine du Travail" (Prof R. Lauwerys et dr. D. Lison, UCL) die in parallel een aanvraag indient bij het programma "Télévie".
Acronym2953210340
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9531/12/97

Flemish discipline codes

  • Basic sciences

Keywords

  • cell genetics