Experimenteel traject voor de ingebruikname van het instrument ter bepaling van de intensiteit van zorg voor kinderen en adolescenten (IZIKA) en het Instrument voor infants en kleuters (IZIIK) voor gebruik in functie van de Intersectorale Toegangspoort.

Project Details

AcronymVLV177
StatusFinished
Effective start/end date1/09/1413/09/15

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Psychology and cognitive sciences

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.