Feasibility assessment method: Development of a method to contextually assess the architectural feasibility of preassembled transformable façade systems

Project Details

Description

A large amount of building waste is generated today. This has a negative impact on the environment and on the financial costs. Maximising the reuse of building elements has as a consequence the reduction of building waste. By designing structures with reversible connections, components can be disassembled, replaced and reused. This concept is called ‘Design for Change’ in the context of transformable architecture. Moreover, to earn more time savings and cost savings, the building elements could be preassembled. A lot of knowledge already exists, but any guidelines, techniques or tools on how to implement these principles in practice are lacking. In other words, if manufacturers could know which products are architecturally feasible to create, and if architects would know how to implement transformable structures, transformable structures could be realised.
This research proposal focuses on transformable façades systems. The goal is to develop an advice and evaluation tool for preassembled transformable façades that can help architects and manufacturers in developing an applying them in their project. This façade system will be compared to a conventional wall to show the differences in terms of transformability, building waste and cost savings. During the research process, architectural offices and industrial partners will be involved in the development of a preassembled transformable façade system to optimise its relevance in the building industry.

Als alternatief voor het lineaire model, streeft het circulaire model naar een industrie zonder verspilling en afval. Er bestaan ​​al producten en systemen om naar een circulaire bouwsector toe te werken. Om echter een operationeel circulair model in de bouwsector te realiseren, moet een belangrijke kloof worden overbrugd. De technische kennis over het vervaardigen van circulaire bouwproducten moet worden afgestemd op de eisen en complexiteit van de architectuurpraktijk. Met andere woorden, alleen als fabrikanten weten welke producten architectonisch haalbaar zijn om te maken, en als architecten weten welke bouwproducten circulair zijn, kan de groei van de bouwsector
worden losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. Technisch gezien bestaat
er al veel kennis, maar de implementatie ervan moet verder worden begeleid daarom zal dit onderzoek een beoordelingsmethode ontwikkelen, zodat bedrijven de architecturale haalbaarheid van hun ontwikkeling kunnen testen en evalueren, terwijl architecten begeleiding kunnen krijgen bij het selecteren van geschikte structuren en systemen. De focus in dit onderzoek ligt op de implementatie van voorgemonteerde transformeerbare gevelsystemen. De façade heeft een cruciale rol met betrekking tot energieprestaties en de functie van een gebouw,
terwijl het ook een esthetisch aspect heeft. Bovendien kan een transformeerbare gevel anticiperen op toekomstige veranderingen en zich aanpassen aan veranderende functies. Transformeerbaarheid is afhankelijk van het toepassen van de Design for Disassembly-principes (demonteerbaar bouwen), die het mogelijk maken om de gebouwelementen efficiënt te onderhouden, repareren, vervangen en opnieuw te gebruiken. Op deze manier wordt, door het implementeren van transformeerbaarheid, de levensduur van de façade verlengd en draagt ​​deze bij tot het verminderen van overtollig bouwafval. De uitvoering en de haalbaarheid van voorgemonteerde transformeerbare gevels zal in verschillende contexten worden getest, evenals de beoordelingsmethode. Met deze haalbaarheidsbeoordelingsmethode kunnen bouwteams de architecturale en technische haalbaarheid van een transformeerbare gevel testen en evalueren in
hun gebruikscontext.

Short title or EU acronymFWO SB mandate
AcronymFWOSB41
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21

Keywords

  • architecture
  • buildings
  • waste

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Structural design

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.