Francqui Chair VUB 2019-2020: appointed to Gitta Kutyniok (Technische Universiteit Berlijn)

Project Details

Description

Zij was in 2007-2008 houder van een prestigieuze Heisenberg fellowship en bekleedt heden de Einstein-Chair in Mathematics.Daarnaastiszede coördinatrice van de recent opgerichte Berlijnse groep “Mathematics of Data Science” dat een platform biedt voor wetenschappelijke discussies, lezingen en andere activiteiten die dit nieuw gebied stimuleren.Zij is wereldvermaard voor haar onderzoek inharmonische analysemet toepassingen in hoog-dimensionale data-analyse, inverse problemenen machine learning.Zij leverde onder andere een fundamentele bijdrage tot de theorie van de zogenaamde shearletsvoortbouwend op de wavelettheorie,waarvoor VUB-alumnaen collegaIngrid Daubechiesbekend is.Naast het uitbouwen van de theorie ontwikkelde ze ook hetsoftware pakket ShearLabvoor MATLAB, wat aantoont dat zij toepassingen van onderzoek hoog in het vaandel draagten mee helpt realiseren.Concreetkan men hiermeeo.a.de resolutie van beelden verhogen, ontbrekende zones invullen, en astronomische en medische beelden analyseren.Het onderzoek van Prof. Dr. Gitta Kutyniok vindt nauw aansluiting bij de onderzoeksexpertises in de vakgroep wiskunde, zoals functionaalanalyse, topologie, algebra, graffentheorie, meetkunde, kansrekening en statistiek. Deze gebieden worden nu meer en meer aangewend in het kader van “data science”,zoals“explainability” van machine learning algoritmes, wat op zijn beurt leidt tot nieuwe ontwikkelingen in de zuivere wiskunde.
AcronymANI239
StatusFinished
Effective start/end date1/11/1931/10/21

Keywords

  • mathematics

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Applied mathematics in specific fields not elsewhere classified

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.