Generation Z: Move 2 sustainabe nutrition.

  • Clarys, Peter (Administrative Promotor)
  • Deliens, Tom (Co-Promotor)
  • Van Beneden, Katrien (Co-Promotor)
  • Mertens, Evelien (Co-Promotor)

Project Details

Description

Het algemeen doel van dit project is om kwantitatieve (n = 1500) en kwalitatieve (n = 10 focusgroepen) gegevens te verzamelen bij de Vlaamse en Brusselse Generation Z, om op die manier inzicht en kennis te vergaren omtrent hun noden, behoeften, drempels en motivators omtrent (plantaardige) eiwitbronnen. Deze kennis is nodig om in een latere fase het aanbod aan eiwitbronnen uit te kunnen bouwen en af te stemmen op de doelgroep. Zowel studenten aan de VUB als EhB zullen hiervoor gerekruteerd worden, alsook niet studerende jongeren van Generation Z. Dit laat ons toe om specifiek een zicht te krijgen op de Vlaamse en Brusselse situatie(incl. diverse etnische groepen en gemeenschappen) omtrent dit topic. Door in een latere fase meer op het toepassingsgebied in te zetten (bijv. TETRA, ism Ecoterian) beperkt de outreach & outcome zich niet enkel tot de fundamentele kennisvergaring, maar op langere termijn ook op het inzetten van de Ecoterian applicatie ter bevordering van het plantaardige eetpatroon bij de Vlaamse en Brusselse Generation Z. Op termijn (ism industriële partners die reeds voor het initiële TETRA-project werden geëngageerd) kan dit tevens leiden tot de ontwikkeling van (ver)nieuw(d)e of nieuw samengestelde plantaardige eiwitbronnen.
AcronymBOR80
StatusActive
Effective start/end date1/07/2230/06/23

Keywords

  • sustainable nutrition

Flemish discipline codes

  • Clinical and sports nutrition