Geriatric Rehab Days (inschrijvingen conferentie)

Project Details

Description

Prof. David Beckwée en Lynn Leemans organiseren in het kader van de afstudeervariant geriatrie REVAKI een “intensive week” waarbij zij gedurende 1 week verschillende sprekers/experten zullen uitnodigen om over de geriatrische patiënt te komen vertellen. Zij zouden dit tevens graag opentrekken naar het bredere publiek, waarbij kinesitherapeuten en clinici van extern zich ook kunnen inschrijven.
AcronymCONI763
StatusFinished
Effective start/end date21/02/2328/04/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.