Project Details

Description

Het multidisciplinair onderzoeksteam zal de implementatie en resultaten van de pilootprojecten die in verschillende gevangenissen uitgerold worden, evalueren. Het doel is om op basis van deze analyse suggesties te formuleren die leiden tot praktijk- en beleidsaanbevelingen voor de opdrachtgever van deze studie.
AcronymANI372
StatusActive
Effective start/end date1/07/2331/12/24

Keywords

  • penitentiaire gezondheidszorg
  • België

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Correctional theory, offender treatment and rehabilitation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.