Het politiek gebruik van internet in Vlaanderen: een exploratief onderzoek.

Project Details

Description

In de internationale literatuur zien we dat de komst van Internet grote verwachtingen wekt:men stelt dat deze noeuwe technologie niet alleen zal leiden tot een meer intensieve communicatie tussen burgers en op het politiek systeem, maar ook dat, vanwege de toegenomen mogelijkheden tot interactieve communicatie, deze informatiestroom op een meer democratische wijze zal verlopen. Burgers krijgen nu immers meer mogelijkheden ter beschikking om hun eisen en verwachtingen bekend te maken aan het politiek systeem. Ook in eigen land stellen we vast dat de huidige regering aanneemt dat allerlei vormenvan e-government niet alleen zullen leiden tot een betere dienstverlening, maar ook naar een toenemende democratisering.
Andere auteurs wijzen echter op de anti-democratische gevolgen van de veralgemening van internet:niet alleen dreigt een groep burgers die geen toegang heeft tot deze technologie definitief uit de boot te vallen, bovendien is er het risico dat eht internetverkeer in toenemende mate zal beheerst worden door enkele grootschalige mediaconcentraties. Er bestaat tot dusver echter weinig empirisch onderzoek over het politiek gebruik van internet, en over de mogelijke gevolgen hiervan. Het weinige onderzoek dat hierover bestaat handelt uitsluitend over de Verenigde Staten. De resultaten van dit onderzoek kunnen echter niet veralgemeend worden naar de Belgische context:niet alleen ligt de intenetpenetratiegraad veel lager in ons land, maar bovendien hebben we hier ook te maken met een veel kleiner taalgebied, waardoor het mogelijk is dat voor een aantal(o.m.interactieve)toepassingen, de 'kritische drempel' niet gehaald wordt in Vlaanderen. Dit onderzoek heeft noodzakelijkerwijs een verkeenend karakter. Niet alleen willen we nagaan welke politieke actoren (partijen, gemeentebesturen, overheid,...) een aanbod realiseren op internet, en wat de ervaringen en verwachtingen hieromtrent zijn, bovendien willen we ook nagaan wie hiervan effectief gebruik maakt.
AcronymOZR696
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0231/12/03

Keywords

  • networkformation
  • politics
  • politic participation
  • politic communication

Flemish discipline codes in use since 2023

  • History and archaeology
  • Economics and business