IMAGINE - Inspireren over de generaties heen via een kunst-en-wetenschappen benadering van educatie en communicatie, Brussel (inschrijvingen evenement)

Project Details

AcronymCONI790
StatusActive
Effective start/end date26/03/2412/05/24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.