Implementeren van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorgvoorzieningen in Vlaanderen: monitoren en verbeteren van de zorg voor paliatieve patiënten thuis en in het ziekenhuis. implementatiestrategieën(Onderzoeker Kathleen LEEMANS)

Project Details

Description

Het algemeen doel van dit project is het implementeren van een robuust ontwikkelde kwaliteitsindicatoren set voor palliatieve zorg in de mobiele thuisequipes, palliatieve eenheden en palliatieve support teams in ziekenhuizen in heel Vlaanderen. Om een succesvolle implementatie te garanderen loopt het project over 33 maanden en is het opgebouwd uit 4 werkpakketten die samenhangen met het implementatiemodel van Grol en Wensing: uitvoeren en testen van het implementatieplan (WP1), integratie in routines (WP1-2) en behoud (WP3-4):
1) In het eerste werkpakket (hele duur project) zal de set kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg geïmplementeerd worden in zoveel mogelijk vrijwillig medewerkende palliatieve zorgvoorzieningen aan de hand van een implementatieplan. De zorgvoorzieningen zullen sneeuwbalgewijs gerekruteerd worden en elke zorgvoorziening kiest zelf tijdens welk van de 4 voorziene meetmomenten men instapt. Van zodra ingestapt tracht elke zorgvoorziening alle volgende meetmomenten mee te doen. Voorafgaande aan elk meetmoment wordt een traingsperiode voorzien voor alle nieuw ingestapte zorgvoorzieningen en na afloop wordt een periode van evaluatie van kwaliteit van implementatie voorzien met de zorgvoorziening aan de hand van indicatoren.
2) Het 2e werkpakket (eerste en tweede projectjaar) betreft het toetsen en ontwikkelen van een geautomatiseerd registratiesysteem zodat het werken met kwaliteitsindicatoren kan ingebed worden in de bestaande routines van elke zorgvoorziening. Aan de hand van zo'n registratiesysteem zouden de kwaliteitsindicatoren rechtstreeks ingeput kunnen worden en de resultaten digitaal teruggekoppeld.
3) Werkpakket 3 (laatste projectjaar) betreft een gedetailleerde analyse van de tot dan toe verzamelde gegevens rond kwaliteit van palliatieve zorg en is gericht op het identificeren van de belangrijke verstorende patiënt factoren of risk adjusters. Deze kunnen worden geïdentificeerd via statistische analyse op een voldoende grote database die opgebouwd zal worden in de loop van het project en staan toe om benchmarks the creëren die zuivere vergelijking van de kwaliteit van palliatieve zorg over de tijd en over de zorgvoorzieningen heen mogelijk maakt.
4) Het vierde en laatste werkpakket (tweede en derde projectjaar) betreft het vastleggen van de randvoorwaarden om de monitoring van kwaliteit van palliatieve zorg verder te zetten na afloop van dit project, aan de hand van overleg met een strategische adviesraad en de palliatieve sector.
AcronymANI112
StatusFinished
Effective start/end date1/05/1431/12/16

Keywords

  • Medical Sociology

Flemish discipline codes

  • Applied sociology