Improved genomic identification of lactic acid bacteria and acetic acid bacteria.

Project Details

Description

Een belangrijk domein in het microbiologisch onderzoek dat bijdraagt tot een beter begrip van het metabolisme en de biodiversiteit van micro-organismen is taxonomie. Het omvat de bepaling van hun optimale groeicondities, hun nauwkeurige identificatie en de studie en kennis van hun ecosystemen. Melkzuurbacteriën en azijnzuurbacteriën spelen wereldwijd een belangrijke rol in de productie van gefermenteerde levensmiddelen. Zij worden toegepast in talloze ambachtelijke en industriële fermentatieprocessen. Een correcte identificatie van bestaande isolaten of de isolatie van nieuwe taxa kan aanleiding geven tot een beter begrip van deze processen, een verbeterde voedselveiligheid en -kwaliteit en nieuwe, industriële toepassingen van de stammen.
Dit project heeft tot doel moleculaire methoden uit te werken voor een verbeterde, genomische identificatie van melkzuurbacteriën (BCCM/LMG, Universiteit Gent) en azijnzuurbacteriën (IMDO-VUB, Vrije Universiteit Brussel) en het zal een belangrijke basis vormen voor de ontwikkeling van automatiseerbare identificatietechnieken.
Als nieuwe isolatiebron van melkzuurbacteriën en azijnzuurbacteriën zullen gefermenteerde cacaobonen gebruikt worden; dit weinig gekend ecosysteem bevat tevens gisten. Natuurlijke, spontaan gefermenteerde levensmiddelen zijn een rijke bron van diverse soorten en stammen van micro-organismen met een belangrijk genetisch en metabolisch potentieel.
AcronymDWTC175
StatusFinished
Effective start/end date1/12/0531/03/08

Keywords

  • biology

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.