In vitro onderzoek van humane B cellen

Project Details

Description

Om regelmatig over humane cellen te kunnen beschikken voor klinisch en fundamenteel onderzoek werd als start van het project de cryopreservatietechniek op punt gesteld voor geïsoleerde eilandjes van Langerhans. Teneinde celverliezen te minimaliseren werd onderzoek verricht naar het optimalizeren van cultuurcondities voor cryopreservatie, van het cryoprotectans, snelheid van invriezen, eindpunt van gecontroleerde temperatuursdaling en cultuurcondities na ontdooien van de cellen. Gecryopreserveerde eilandjes van langerhans werden aangewend bij de klinische trial over B celtransplantatie bij diabetespatienten. een manuscript hieromtrent is voorgelegd ter publicatie aan Diabetologia. Daarnaast werd een vergelijkende studie opgezet inimmuundeficiënte naakte muizen om mogelijke verschillen opte psoren tussen de functionele capaciteit van enerzijds gecryopreserveerde enten en anderzijds enten, afkomstig van dezelfde donor, die bewaard werden in cultuur. Deze experimenten worden momenteel afgewerkt. Er werd vastgesteld dat zowel gecryopreserveerde als vers materiaal een door alloxaan geïnduceerde hyperglycemie kan normaliseren zonder functieverlies op lange termijn. Wordt echter een te klein aantal insuline-prodcerende cellen getransplanteerd, dan wordt slechts een tijdelijke normaisatie waargenomen. Dit effect is ook eerder opgemerkt bij vers getransplanteerd materiaal. Het manuscript waarin deze data worden gerapporteerd is in voorbereiding. Wanneer humane B cellen worden onderworpen aan fluorrescentie geactiveerde cel analyse en sorting, worden subpopulaties waargenomen met inclusief die lipiden bevatten. Deze vaststelling heeft er ons toe gebracht om de interacties tussen lipiden en B cellen te onderzoeken, eerst op de rat cellen en vervolgens op humane cellen. Er werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds vrije vetzuren bestudeerd in het kader van een eindwerk door Miriam Cnopen anderzijds lipoproteïnen.
AcronymFWOTM89
StatusFinished
Effective start/end date1/10/9430/09/97

Flemish discipline codes

  • Basic sciences

Keywords

  • biochemistry