Integratie vakoverschrijdende eindtermen: Een leerlijn voor sociale vaardigheden geïntegrerd in de vakken : voorleven door de leraars, krachtige domeinspecifieke leeromgevingen voor de leerlingen, en evaluaties opgezet vanuit de vakgroep.

Project Details

Description

De verwerving van sociale vaardigheden door leerlingen is sterk waardegebonden. In deze prioritaire nascholing gaan we uit van het emancipatorisch gedachtegoed, waarbij op basis van gelijkwaardigheid met elkaar wordt gecommuniceerd. Om communicatie op voet van gelijkwaardigheid te kunnen realiseren zijn kennis en beheersing van sociale basisvaardigheden door de leraar noodzakelijke voorwaarden. Voorleefgedrag door de leraar is immers de eerste aanzet tot verwerving van sociale vaardigheden. Voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij leerlingen moeten hiervoor krachtige leeromgevingen worden ontwikkeld. Naast de luister- en presentatievaardigheden zijn gerichte zelfstandigheidsbevorderende coöperatieve didactische werkvormen noodzakelijk, opdat leerlingen zich niet alleen zouden kunnen oefenen in de sociale vaardigheden zelf, maar ook om hen in staat te stellen de juiste vaardigheid te kiezen op het juiste moment. Daarom moeten die werkvormen een groei naar complexer situaties inhouden, waarbij meteen ook een toenemende zelfstandigheid in het sociale handelen door de leerlingen kan worden nagestreefd. Deze progressie in sociale vaardigheden wordt nagestreefd op grond van een leerlijn. Deze leerlijn loopt van eenvoudig naar complex. Om progressie te kunnen meten is evaluatie door de leraar nodig: dit gebeurt aan de hand van een observatie-instrument. Op die manier kan de leraar gerichte feedback geven zodat de leraar kan streven naar wenselijk geachte gedragsveranderingen bij leerlingen.
AcronymVLO82
StatusFinished
Effective start/end date1/09/0131/08/02

Keywords

  • teaching

Flemish discipline codes

  • Pedagogical and educational sciences