Integratie van ruimtelijk consumentengedrag in concurrentiele vestigingsmodellen: een agentgebaseerde benadering.

  Project Details

  Description

  We definiëren het onderzoeksprobleem als volgt: wat is de impact van verschillende consumentengedragmodellen op de uitkomst van traditionele concurrentiële locatiemodellen en hoe kunnen we de nieuwe trends van consumentengedrag integreren in retail locatiemodellen?
  Dit probleem is verdeeld in verschillende onderzoeksvragen. We gaan de literatuur na over de integratie van consumentengedrag in concurrentiële locatiemodellen, over bestaande, niet-gebruikte ruimtelijke consumentengedragmodellen en over AB modellen voor OR en merketing. Vervolgens formuleren we een algemene klasse van AB modellen die toelaat om verschillende instanties van ruimtelijke consumentengedrag te testen op een selectie van traditionele concurrentiële vestigingsproblemen. Naast de formulering is ook de uitwerking van deze modellen aan de orde. Een typische software oplossing voor ABM is 'Swarms'. Dan volgt de analyse van de impact van verschillende ruimtelijke consumentengedragmodellen op de uitkomst van traditionele locatiemodellen. Ten slotte formuleren en implementeren we een nieuw stroomgebaseerde AB ruimtelijk consumentengedragmodel en analyseren we de impact van deze neiuwe benadering op de uitkomst van traditionele locatiemodellen.
  AcronymOZR1574
  StatusFinished
  Effective start/end date1/10/0730/09/09

  Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other engineering and technology

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.