Integreren van 'leren leren' in een krachtige leeromgeving door middel van zelfstandigheidsbevorderende alternatieve didactische werkvormen aan de hand van een ervaringsgericht leerstijlconcept.

Project Details

Description

Het kunnen realiseren van krachtige leeromgevingen voor leerlingen door leraren is een van de basiscompetenties in het beroepsprofiel voor leraren. De onderliggende visie hierbij is een opvatting over leren, dat wordt gezien als een constructief, zelfgestuurd, doelgericht en interactief proces. Men vertrekt daarbij zoveel mogelijk van de ervaringen van de leerlingen in authentieke, reële situaties. De leerlinggerichtheid houdt dus in dat leraren krachtige onderwijsomgevingen of -situaties ontwerpen die wat betreft inhouden, materiaal, activiteiten en interactiemogelijkheden beantwoorden aan de individuele leer- en ontwikkelingsbehoeften (zoals die tot uiting komen in de leerstijl), bekwaamheid en motivatie van de leerlingen. Een leermodel dat hiervan uitgaat en een comprehensief referentiekader vormt is het model van ervaringsgericht leren. Hierbij wordt zeer sterk de nadruk gelegd op de keuze van activerende alternatieve didactische werkvormen die het leren leren mogelijk maken. Om leeromgevingen functioneel te kunnen opzetten, moet de leraar een goed zicht hebben op het leerproces en de wijze waarop leer- en denkprocessen methodisch kunnen worden beïnvloed. Het model van ervaringsleren houdt rekening met basisleervaardigheden en met de actieve en receptieve rol van de leerlingen. Een leraar die werkt via een verantwoorde aandacht voor wisselende basisleervaardigheden schept de nodige mogelijkheden om de vakoverschrijdende eindtermen 'leren leren' in zijn/haar lessen te integreren.
AcronymVLO81
StatusFinished
Effective start/end date1/09/0131/08/02

Flemish discipline codes

  • Pedagogical and educational sciences

Keywords

  • learning
  • learning to learn.

    Katty Elias (Keynote speaker)
    1 Sep 200030 Jun 2001

    Activity: Talk or presentationTalk or presentation at a workshop/seminar