Interaction processes in school from a gender perspective

Project Details

Description

Bij dit project zullen de interactieprocessen tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling in het eerste leerjaar van het basisonderwijs onderzocht worden. In vroeger onderzoek werd vastgesteld, dat jongens de interactie in de klas domineren. Ze nemen bij voorbeeld vaak het woord, meisjes vragen er meestal om. De leerkracht aanvaardt luidruchtig gedrag eerder van jongens dan van meisjes.

Centraal staan volgende vragen:
- Gedragen meisjes en jongens zich verschillend in de klas?
- Behandelt de leerkracht meisjes en jongens verschillend?
- Zo ja, welke factoren leiden tot eventuele verschillen?

Methodologie:
- De gegevens worden verzameld tijdens taallessen in klassen met ongeveer evenveel meisjes als jongens en zowel bij vrouwelijke als mannelijke leerkrachten, telkens twee uur per week en per klas in de eerste en de laatste twee maanden van het schooljaar.
- Transcripties van geluidsopnamen worden geanalyseerd met CLAN (Computerized Language Analysis) en SPSS.
- Video-opnamen worden gebruikt als kwalitatieve aanvulling voor het inschatten van het gedrag.
- De sfeer in de klas wordt met een sfeer-observatieschema gemeten.
- Voor de evaluatie van een vragenlijst over de attitude van de leerkracht worden Lickertschalen gebruikt.

Talrijke factoren kunnen de interactie in de klas beïnvloeden. In het kader van één onderzoek kunnen er slechts enkele onderzocht worden, wat hier gebeurt vanuit het genderperspectief.
AcronymOZR663
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0231/12/05

Keywords

  • discourse analysis
  • primary school
  • gender studies
  • gender

Flemish discipline codes

  • Languages and literary studies
  • Pedagogical and educational sciences
  • Law and legal studies