Interpretation of Ar-isotopes distribution and mobility in minerals: a refinement with the use of the Ar-Ar technique in geological applications.

  Project Details

  Description

  Het opstarten van het hier voorgestelde basisonderzoek over de mobiliteit van de edelgassen (meer in het bijzonder van het argon) in kristalstrukturen zal uitgevoerd worden door middel van een Ar- Ar laser-probe (ArArLP) systeem, waarvan de implementatie door middel van toegekende kredieten aan navorsers van het NFWO tegen eind 1995 zal gerealiseerd zijn. Er zal gestreefd worden naar een fysisch-chemisch gegronde interpretatie van de geochronologische gegevens. Meer fundamentale problemen, bij de interpretatie van "verstoorde" zowel als "schijnbare onverstoorde" ouderdomsspectra, weerspiegelen zich in de recense literatnur en werden proefondervindelijk in ons eigen laboratorium bij de uitvoering onze eerste Ar-Ar step-wise heating metingen verder getoetst.Een dergelijke aanpak, wanneer verbanden gezocht worden tussen de onder natuurlijke voorwaarden gemoduleerde incorporatie en vrijlating van gewoon en radiogeen argon binnen de kristallografische struktuur (als gevolg van shearing, metamorfose, hydrothermale omzetting), met deze die waargenomen worden bij de stapsgewijze opwarming van deze mineralen onder vacuum, vergen een verfijnde resolutie van het experiment. De ArArLP techniek biedt in deze context interessante mogelijkheden.
  Acronym1962211350
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/9631/12/97

  Keywords

  • geology

  Flemish discipline codes

  • Mathematical sciences