Isolatie en karakterisatie van induceerbare virulentiegenen van Salmonella.

Project Details

Description

Vele voor de virulentie van pathogene bacteriën belangrijke genen worden slechts uitgedrukt wanneer de bacterie onder omstandigheden groeit (temperatuur, pH, osmotische druk, anaerobiose, beschikbaarheid van ijzer en magnesium, etc.), die met de condities in bepaalde organen van de gastheer overeenstemmen. Wij hebben door mutagenese aan de hand van transposons die genfusies induceren aangetoond dat deze regulatie kan gebruikt worden om specifiek genen van Salmonella te identificeren die bij de pathogenese betrokken zijn. Meer dan 10% van de onder deze omstandigheden geïnduceerde genen bleek voor de virulentie van Salmonella enteritidis bij muizen noodzakelijk te zijn. Het betrof hier zowel vroeger geïdentificeerde als nieuwe virulentiegenen.
Acronym1973210660
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9731/12/97

Keywords

  • biology

Flemish discipline codes

  • Biological sciences