Language variation and standardization in the 19th century: the language use of public administrations and the media

Project Details

Description

Het onderzoek totnogtoe heeft onder meer uitgewezen, dat in de 19de eeuw de schrijfvaardigheid van drie vierden van de niet-analfabetische bevolking uitsluitend door persoonlijke (school)opleiding (of het gebrek daaraan) werd bepaald. Welke invloed daarvan uitging naar de middenklasse en het (schaarsere) gebruik van het Nederlands door de sociale elite, wordt nog onderzocht. Alleen de linguïstische output van particularistische activisten (én hun metalinguïstische discours) werd totnogtoe uitvoerig geanalyseerd.

Ik zal me in het onderhavige onderzoek vooral op het taalgebruik van de media concentreren. Er zal een representatief kranten- en weekbladencorpus worden opgesteld. Bij de keuze zullen vooral politieke en sociale variabelen centraal staan. Ook de houding van de verschillende kranten t.a.v. de taalkwestie en de taalplanningscontroverse in de 19de eeuw zelf zal als variabele worden gebruikt. Het taalgebruik van de Brugse pers in de 19de eeuw werd nooit eerder geanalyseerd. Uit het contemporaine metalinguïstische discours blijkt nochtans dat daaraan zeer veel belang werd gehecht.

Na de analyse van ook dit taaldomein, zal het voor het eerst mogelijk zijn een algemeen overzicht te geven van de belangrijkste aspecten van taalgebruik en taalvariatie in een 19de eeuwse Vlaamse stad en kan men hopen dat daardoor soortgelijke onderzoekingen in andere delen van het land gestimuleerd zullen worden. Op die manier zal op den duur een van de meest betreurenswaardige lacunes in de historiografie van het Nederlands kunnen worden opgevuld.
AcronymOZR680
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0231/12/03

Keywords

  • language standardization
  • Dutch (history of)
  • historical sociolinguistics
  • language planning
  • language

Flemish discipline codes

  • Languages and literary studies