Marketable mobilityrights: feasibility, socio-economic effectivity and social carrier frame.

Project Details

Description

De taak van Vrije Universiteit Brussel bestond uit de sociaal-economische evaluatie van drie scenario's Verhandelbare Mobiliteitsrechten (VMR), Verhandelbare Autokilometerrechten (VAR), Verhandelbare Brandstofliterrechten (VBR) en Verhandelbare Toegangsrechten (VTR).
Teneinde de trade off duidelijk te maken tussen sociaal-economische doelstellingen en ecologische doelstellingen leek het ons nuttig om een ecologische evaluatie mee in het rapport op te nemen. De VMR die het voorwerp zijn van dit onderzoek stellen zich tot doel paal en perk te stellen aan de groei van verkeer en vervoer door het opleggen van een plafond aan de (auto)-mobiliteit. VMR zijn geïnspireerd op de systemen van Verhandelbare Emissierechten en behoren tot de algemene noemer van marktgeoriënteerde beleidsinstrumenten in de milieueconomie ter internalisering van de externaliteiten.
Uit de totale sociaal-economische benadering blijkt dat VAR een achteruitgang betekenen ten aanzien van de status quo, terwijl VTR en VBR ongeveer eenzelfde vooruitgang laten optekenen ten aanzien van de status quo. Niet te negeren is evenwel het negatief effect op het inkomen van de middenklasse, die als er geen neutralisatie van koopkracht in VMR (middels een verdeling van de rechten in functie van wensen en inkomen) geschiedt, er op achteruitgaat.
AcronymDWTC99
StatusFinished
Effective start/end date10/12/0131/10/05

Keywords

  • mobility

Flemish discipline codes

  • Economics and business