Project Details

Description

Maxipac wil door gedragswijzigingen een attitudewijzing realiseren bij niet-Europese migranten, Vlamingen en hogeronderwijsinstellingen ten aanzien van elkander.
Eén van deze gedragsveranderingen is: een intensievere en verbeterde educatieve aanpak ten aanzien van niet-Europese immigranten door hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen laten implementeren.
Om deze gedragsverandering te realiseren nemen de verschillende partners diverse maatregelen. De VUB is verantwoordelijk voor maatregel/werkpakket 2.
Maatregel 2: Analyse van de diploma’s en EVC erkenningen van niet-Europese immigranten in vergelijking met de EVC erkenningen van Europeanen en Vlamingen
Lead partner: VUB (o.m. partner NARIC levert gegevens aan)
Wat? Statistische Analyse op Vlaams niveau van erkenningen en EVC’s
Resultaat: kwantitatieve analyse over erkenningen van EVC’s en diploma’s; vergelijking van landen; aard van diploma’s; statuut van de immigranten; e.a.
- Kwantitatieve indicator:
• statistische onderzoeksresultaten van de data met betrekking tot de erkenningen door NARIC

Deze kwantitatieve analyse is onderhevig aan de (soort) data die NARIC aan de VUB aanreikt en de tijd die de VUB tot haar beschikking heeft om binnen Maxipac deze analyse uit te voeren. Afhankelijk van deze twee factoren kunnen naast de hierboven vermelde dimensies van de kwantitatieve analyse (vergelijking van landen; aard van diploma’s; statuut van de immigranten) tevens andere of meerdere variaties in kaart worden gebracht. Als leadpartner binnen werkpakket 2 heeft de VUB de volledige vrijheid om zelf te beslissen en uit te werken welke dimensies volgens haar beoordeling van meest toegevoegde waarde zijn voor Maxipac. Zodoende is het ook mogelijk dat men opteert voor het toepassen kwalitatieve analyse i.p.v. een kwantitatieve analyse of een mixed method onderzoek.
AcronymVLOV94
StatusFinished
Effective start/end date1/07/1831/12/19