Monitoring en modellering van veranderingen in kust, vegetatie en biodiversiteit in natuurlijke en gerestaureerde mangrovewouden op fundamenteel en toegepast niveau.

Project Details

Description

De modellering van toekomstige scenario's van ontwikkelingen en veranderingen in bedreigde ecosystemen
zoals mangroven is een uitdaging voor de wetenschap en voor ecosysteembeheer, maar vereist drie elementen : ten eerste, een cartografische retrospectie over verschillende jaren en eeuwen om de dynamiek van het verleden en het heden van het ecosysteern te beschrijven en te begrijpen; ten tweede, een
werkbaar simulatiemodel; en ten derde, een reeks randgegevens die het model optimaliseren (bv.
meteorologische gegevens). Deze zijn samen met de vereiste expertise aanwezig en vormen dus de ideale
uitgangssituatie. De retrospectieve onderzoeksaanpak draagt bij tot het verkrijgen van fundamentele inzichten in zowel de
menselijk-geïnduceerde als in de natuurlijke dynamiek van ecosystemen, Het model met de randgegevens
laat toe om toekomstige stochastische impacten (bv, meteorologische, klimatologische of menselijke context) of beheermaatregelen in te brengen en de impact ervan te kwantificeren en te kwalificeren. Deze
toekomstige scenario's kunnen via numerieke simulaties worden gevisualiseerd op basis van reële
terreingegevens. In dit onderzoeksperspectief wordt er vnl. toegespitst op de verdere ontwikkeling van het
Kiwi-model met als toepassing de theoretische beschrijving van ecosysteemstabiliteit.
AcronymOZR1809
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0931/12/09

Flemish discipline codes

  • Biological sciences

Keywords

  • Biology