Naar een Vlaams patrimonium van wetenschapsarchieven. Het behoud van het wetenschappelijk erfgoed en de bescherming van de intellectuele eigendom.

Project Details

Description

In het verleden zijn veel Vlaamse wetenschapsarchieven verloren gegaan. Dit project beoogt dan ook volgende doelstellingen:
- onderzoek over de juridische status van wetenschapsarchieven en hun inhoudelijke gegevens,
- het in kaart brengen van bestaande wetenschapsarchieven die zich in diverse archiefcentra bevinden,
- het verzamelen en ontsluiten van die archieven,
- onderzoek naar de impact van de computer op de manier van wetenschapsbeoefening en op de archiefvorming
AcronymFWOAL161
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/03

Keywords

  • Intellectual property
  • History of science
  • Archivistics

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Mathematical sciences and statistics
  • Information and computing sciences
  • Law and legal studies

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.