New financing model research: ZAP startcredit 2011

Project Details

Description

Met het in voege treden van het nieuw financieringsmodel onderzoek ontvangen nieuwe ZAP leden die voldoen aan de criteria voor de BOF-parameter 'mobiliteit en diversiteit' een startkrediet van EURO 50.000. Deze ZAP startkredietfinanciering wordt retroactief opgestart en toegekend aan nieuw ZAP aangesteld in 2010 en later.
AcronymOZR2300
StatusFinished
Effective start/end date1/12/111/12/15

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.