New LO Synthesis Architectures for Digital CMOS Radio Front-Ends

Project Details

Description

Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, of het IWT is een overheidsinstelling die in 1991 werd opgericht door de Vlaamse Regering ter ondersteuning van innovatieprojecten in Vlaanderen. Hiervoor beschikte het IWT over verschillende financieringsinstrumenten waarmee elk jaar zo’n 300 miljoen euro financiële steun verleend werd, zowel aan bedrijven als aan onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren. In 2016 bracht de Vlaamse overheids het IWT en het Agentschap Ondernemen samen in het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen.
AcronymIWT670
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1431/12/17

Keywords

 • Low Power Cmos
 • Digital Image Processing
 • Numerical Linear Algebra
 • Embedded System Design
 • Image Reconstruction
 • Displays
 • Audio Processing
 • Light Detectors
 • Micro-Electronics Technology
 • Sige Bicmos Design
 • Satellite Image Analysis
 • Telemedicine
 • Medical Image Analysis
 • Inverse Problems
 • Video Compression
 • JPEGx
 • Neural Networks
 • Mine Detection
 • Vision
 • Digital Signal Processing
 • Electronic System Design
 • Machine Vision
 • Micro Electronics
 • Cmos Design
 • Chip Interconnects (Inter / Intra)
 • Humanitarian Demining
 • Speech Processing
 • Mpegx
 • Light Emitters
 • Pattern Recognition
 • Mm-Wave Technology
 • Robot Vision
 • Impedance Tomography
 • Image Compression
 • Light Modulators
 • Computer Aided Electronic Design
 • Medical Image Visualization
 • Motion Estimation And Tracking
 • Opto-Electronics
 • Multispectral Image Analysis
 • Electronics
 • Computer Vision
 • Image Processing
 • Industrial Visual Inspection
 • Image Analysis

Flemish discipline codes 2018-2023

 • Optics, electromagnetic theory
 • Materials science and engineering
 • Nanotechnology
 • Multimedia processing
 • Electronics
 • Applied mathematics in specific fields
 • Biological system engineering

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.