Onderwijsvernieuwingsproject (OVP) 2015: Projectplan simulatieonderwijs pre-hospitaal opvang van traumapatiënten.

Project Details

Description

DOZ toekenning!
Budget zal gebruikt worden voor werking en uitrusting.
Bij FIMO toegekend op rekening AGO/KRITWER14
AcronymDOZ66
StatusFinished
Effective start/end date1/04/1531/03/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.